Tập Lái
22/1/22
34
32
18
30
bán gần 3 năm các chú, các bác, các cụ ai cũng mua hết rồi thì giờ ai mua xe này nữa
 
Hạng B2
19/10/16
166
125
43
Mấy cái anh note, bỏ tầm 20 - 30tr là độ tới nái luôn, quan trọng cục máy 2.0, Hp và torque cao hơn hơn ở vòng tua thấp hơn, không gian rộng hơn thì độ bằng niềm tin.​
Thêm nữa là mấy cái đấy ở bản V của cross đánh đổi lại giá cao hơn CX5 cỡ trăm củ. Còn nữa hệ treo, khung gầm của Cross thì dưới CX5 1 bậc!