Hạng B2
26/1/21
200
172
43
24
thua xa Vin các bác nhỉ.Lên kế hoạch ra mắt sp trong hơn 1 năm.Đội ngũ nghiên cứu của Vin nên sang Đức làm cho Mẹc,Bim,...hoặc vài hãng Đức phải đem giấy bút qua VN học hỏi
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa