Tập Lái
3/7/13
20
15
3
tui củng đang chay con toyota S800 nè. mua đc 3 năm rùi xe chay ngon êm ru. tui rất thich xe nầy. bắc muốn tìm phụ tùng bắc nên liên hệ bác Hùng bán phu tùng xe cổ. tui thường mua ơ bác ấy