Hạng F
2/3/14
11.151
100.785
113
Ở Mỹ doanh nghiệp không phải đóng thuế nên Toyota Mỹ nghĩ ra xe hay thật
 
Tập Lái
6/2/20
2
0
1
30
Ranked: 10 best-selling new trucks in the U.S. in 2021
  • No. 7 - Toyota Tundra (26,646 sold) ...
  • No. 6 - Ford Ranger (36,967 sold) ...
  • No. 5 - GMC Sierra (62,917 sold) ...
  • No. 4 - Toyota Tacoma (90,897 sold) ...
  • No. 3 - Chevrolet Silverado (126,591 sold) ...
  • No. 2 - Ram Pickup (148,836 sold) ...
  • No. 1 - Ford F-Series (270,099 sold
Bác ở trên nói F đợt này mệt mỏi có khi thật ấy chứ bác. Trc giờ Toy nó focus vào Tacoma thôi. Đợt này có vẻ nó chơi khô máu.