Hạng B2
8/4/19
172
84
31
Ngon trong tầm phân khúc thì Fadil đi anh, thích thương hiệu Nhật thì ráng chút làm con Át tặc của Misu, Toy thì chỉ có Vios trùm phân khúc chứ Wigo nội thất sộc sệt nhìn "phèn" lắm.
cảm ơn bác đã tư vấn nhé