Tags
Không có
Lơ Xe
6/6/04
15.563
12.344
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Sư kiện năm nay Audi Việt Nam kết hợp cùng Ducati - một thương hiệu xe máy nổi tiếng cũng thuộc sở hữu Audi AG tại Đức
Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc

Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc

Đoàn xe bắt đầu chương trình Road Show trên đảo Phú Quốc

Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc

Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc
Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc
Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc
Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc
Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc
Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc
Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc
Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc
Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc
 
Lơ Xe
6/6/04
15.563
12.344
113
Vietnam
www.otosaigon.com

Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc

Gần 2 năm trở lại PQ có nhiều sự thay đổi, toàn bộ cung đường mòn năm xưa đã được "Bê tông hóa" ..

Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc

Có lẽ PQ được bình chọn địa điểm du lịch không bao giờ có nạn kẹt xe :)
Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc
Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc
Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc

Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc

Flycam ghi lại cảnh đoàn xe di chuyển

Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc

Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc
Trải nghiệm "cất cánh" Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc