Hạng B2
9/3/14
173
93
28
để so sánh V2 với các bác trong diễn đàn thì k dám, nhưng chọt để chạy đến nơi đến chốn thì .....có thể được.
 
Tập Lái
25/8/17
27
2
3
38
trãi nghiệm cùng Cọt già
Em tìm cái trục tay lái này mà khó quá. Bác nào biết thì bảo em với