Hạng F
22/10/09
8.170
29.314
113
Hạng D
13/1/11
2.367
26.563
113
thành Phiên An - Gia Định

chắc kím mua ở bển rùi mông má dọn lại cho đúng kĩu Nam VN trước 75 ?
chứ hổng lẽ rinh từ Nam VN qua

tui thì khoái cái đoạn ảnh nói :
y như rằng người coi không bao dờ quan tâm đám đang trưng bày mà luôn hỏi mấy cái... hổng có"

haha
chắc người hỏi muốn thể hiện ta đây biết nhìu lắm :p