Mod Giao Thông
22/3/19
646
1.367
111
32
Dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp biển số ô tô thông qua đấu giá sẽ được bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 4 cuối năm nay để Quốc hội xem xét và ra quyết định.

Screen Shot 2022-09-22 at 10.18.38.png


Theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/10, kết thúc ngày 18/11. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định, gồm:
  • Về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.
  • Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
  • Giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT.
Đối với nội dung về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, đề nghị Chính phủ khẩn trương gửi hồ sơ tài liệu về vấn đề này, đồng thời đề xuất cụ thể việc ban hành Nghị quyết riêng hay đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp.

Screen Shot 2022-09-22 at 10.17.06.png


Đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu các nội dung kỳ họp, gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội bảo đảm đúng thời gian quy định (nhất là đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và có kết luận thì phải hoàn thiện và gửi đại biểu Quốc hội chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp).

Trước đó theo tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất khi chuyển nhượng xe, người dân được quyền giữ lại biển số đã trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác. Tuy nhiên, người sở hữu không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá; trong 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá phải đăng ký biển số gắn với phương tiện, nếu không sẽ bị thu hồi.

Về xác định giá khởi điểm biển số đưa ra đấu giá, công thức tính được áp dụng thống nhất, giá khởi điểm là mức giá thấp nhất, được chia làm hai vùng. Vùng 1 gồm Hà Nội, TP HCM, giá khởi điểm là 40 triệu đồng; vùng 2 gồm các địa phương còn lại, giá khởi điểm 20 triệu đồng.

Xem thêm: