Tập Lái
1/7/11
24
14
3
38
Tp.Hcm
Mình đi xe ra đảo nên không rõ vì mình chỉ ở trong khu của vin nhưng mà em thấy có taxi hoạt động, và thấy có tài xế chờ khách. Còn thuê xe thì mình không biết nhưng nghĩ chắc có.
Em cảm ơn bác.
Lái thì không sao, mà ngồi thì say xe ,cứ bềnh bồng như trên mây cả tuần nên e cần thông tin thuê xe:)