Hạng D
1/4/15
1.157
2.149
113
Tổng thể đẹp, mặt trước đẹp hơn 34 và 5, đui thì giống sa, vô lăng hơi thô da bọ ko tinh xảo, da ghế đen chắc hợp hơn mẫu này.