Hạng D
15/9/08
1.558
1.376
123
Chờ mãi chưa thấy X5 còn 4 tỏi kaka:p
X3, X5 ….vẫn đang ...chờ ế ….
 
Hạng C
16/6/11
623
482
63
Thaco quá ảo tưởng sức mạnh. Cứ mạnh dạn giảm hẳn 1 tỷ xem có bán được vài cái không mà lom rom giảm 200 tr