25/1/24
6
0
1
24
TTC Land không trả cổ tức năm 2023 và lên kế hoạch đi lùi trong năm 2024. Liệu chứng khoán SCR có "chao đảo" với các công bố từ tài liệu về thông tin đại hội?
 
Tập Lái
27/1/24
9
2
3
34
vốn liếng đem đi mua mấy dự án ma, rồi giờ bán cho ai mà đòi thu hồi vốn mà trả cổ tức cho các bác cổ đông nhỉ