Hạng B2
17/4/15
413
749
93
43
QL28 nên đi trước mấy giờ thì ổn mấy anh??
Trả phòng ăn trưa ở PT xong là 14h bắt đầu đi, không biết lên đèo đã vắng chưa. Thấy mấy anh nói đèo này đi trễ chút là vắng tanh, cũng hơi ngại..