Hạng B2
27/10/17
214
199
43
TP. Hồ Chí Minh
Nay rửa khoang máy phát hiện xe em thiếu con ốc chỗ này, không biết là chi tiết bình thường hay lắp ráp quên gắn. Xe vẫn chạy bình thường.
 

Attachments