Hạng B1
22/9/18
63
95
18
56
Cả 3 cung đường GG map đưa ra đều có những đoạn xấu cả .
1/- Đường qua AYun-pa thì đoạn EA Hơleo qua Ayun-pa xấu khỏi chê
2/- QL29 đoạn qua rừng EA Sô cũng xấu lắm
3/- QL24 đoạn từ đèo Violak về Măng Đen cũng xấu.
Đi theo con đường của bác Arsenal là gần và ổn nhất : từ ngã ba Diêu Trì đi theo QL19c về đến Sông Hinh rẽ trái về Mdrak rồi theo QL26 về BMT (rẽ phải là qua rừng EA Sô). Hoặc theo đường của Marygol (theo GG map đến An Khê rồi đi thẳng về PleiKu không rẽ trái vào Kông Choro rồi theo QL14 về BMT) xa một chút nhưng toàn đường QL trải bê tông nhựa
 
  • Like
Reactions: NAMBINHTTC