Hạng B2
7/11/13
104
55
28
TP SÀI GÒN
Các mem cho mình hỏi về hai cây chống đỡ nắp capo, glk300 của mình giờ không chống được nữa là tại sao vậy, rất cám ơn.