Hạng C
10/12/13
520
5.409
93

Trên youtube người ta test rồi nè anh. Dùng thùng carton test kết quả là nó phanh dúi dụi.