Hạng B2
5/12/19
359
7.414
93
24
gắn cái này thì tăng được bao nhiêu hp hả sốp