Hạng B2
5/12/19
351
7.273
93
23
gắn cái này thì tăng được bao nhiêu hp hả sốp