Hạng C
5/10/10
944
7
18
HCM
www.lamhoang.vn
truongnx2012 nói:
nguyendt nói:
Cám ơn pác truongnx2012 nhiều. Cái mâm là chụp nhựa pác ah. Em cũng thấy giá 200 là cứng nhưng họ không bớt tí nào, bùn..bùn
không bớt thì không mua, bác buồn làm gì... giá đó quá chát... kiếm em khác đê :D
Đúng rồi, con này đâu phải EX :D