Hạng D
30/7/16
2.277
36.223
113
Xác nhận
confirm
Sẵn cho mình hỏi. Màn hình Android giờ có app nào dẫn đường và cảnh báo tốc độ như Việt Map ko?
Hay chỉ có Gmap thôi, còn cảnh báo tốc độ thì vẫn phải dùng thứ khác?
 
Hạng F
22/7/13
6.734
15.028
113
Xác nhận
confirm
Sẵn cho mình hỏi. Màn hình Android giờ có app nào dẫn đường và cảnh báo tốc độ như Việt Map ko?
Hay chỉ có Gmap thôi, còn cảnh báo tốc độ thì vẫn phải dùng thứ khác?
Navitel a
 
Tập Lái
18/11/20
7
4
3
30
Xác nhận
confirm
vẫn có người nghĩ lắp màn android giờ phải cắt đấu dây :))
Vấn đề là mình độ bất cứ gì liên quan đến điện thì hãng không bảo hành, không được bảo hiểm nếu có sự cố cháy nổ.