Hạng B2
7/3/19
362
36.440
103
Dàn xe nhà em chỉ tren dưới 10 tr thôi

Có chiếc đạp đuoc 11000 km rồi.

Đắt hơn 10 tr, chỉ là chơi xe.

Mà chơi xe thì giá nào cũng có
 
  • Like
Reactions: Tyrant and aneo