HVH confirmed
Hạng B2
1/2/13
467
11.637
93
Giá lăn bánh FC Trend Hatchback ở Sàigon bao nhiêu các bác Sale? Có hỗ trợ trả góp không? Mỗi tháng góp bao nhiêu vậy để mình cân đối, được thì xúc. Cảm ơn.
Nghe bảo là tầm 650 ( +BH?)không không biết còn hạt dẻ hơn nữa không?:D