Hạng B1
27/8/15
97
168
33
Xe này xe cá nhân em chú đâu phải là xe góp của anh em đâu. Nên chắc thông tư đó không áp dụng được :((
Chuyện góp chung hay không ko bắt buộc trong TT mà vấn đề chứng minh người bán & mua có quan hệ như các điểm TT nêu (vc, anh em, cha mẹ ruột...) sẽ được miễn thuế :)