Hạng B2
27/8/15
129
223
43
Xe này xe cá nhân em chú đâu phải là xe góp của anh em đâu. Nên chắc thông tư đó không áp dụng được :((
Chuyện góp chung hay không ko bắt buộc trong TT mà vấn đề chứng minh người bán & mua có quan hệ như các điểm TT nêu (vc, anh em, cha mẹ ruột...) sẽ được miễn thuế :)
 
Hạng C
20/5/18
620
30.039
93
Mình tưởng cho/tặng gì thì bên nhận vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Lúa thật!