Tập Lái
29/10/20
13
15
3
27
Bác ghé Điện lạnh ô tô Minh Thành ở Quận 2 ấy. Có hàng DENSO cho bác luôn. Lốc điện này dùng lốc nghĩa địa cũng hên xui lắm