Tập Lái
29/10/14
4
2
3
50
tp vinh.nghe an
con này 20 năm tuổi mà vẫn ok nhỉ,thật đáng khâm phục người điều khiển nó.hy vọng ngày này năm sau mình sẽ cố gắng tham gia tí cho xôm,