Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.011
113
Emptiness
Off trước ngày đi

A7_05068 by vanillavn, on Flickr


A7_05075 by vanillavn, on Flickr

Sáng ngày đi tại khu đô thị Sala

A7_05083 by vanillavn, on Flickr


A7_05084 by vanillavn, on Flickr


A7_05085 by vanillavn, on Flickr


A7_05086 by vanillavn, on Flickr


A7_05087 by vanillavn, on Flickr


A7_05088 by vanillavn, on Flickr


A7_05090 by vanillavn, on Flickr


A7_05091 by vanillavn, on Flickr


A7_05092 by vanillavn, on Flickr


A7_05093 by vanillavn, on Flickr


A7_05094 by vanillavn, on Flickr


A7_05095 by vanillavn, on Flickr


A7_05096 by vanillavn, on Flickr


A7_05097 by vanillavn, on Flickr


A7_05098 by vanillavn, on Flickr


A7_05099 by vanillavn, on Flickr


A7_05100 by vanillavn, on Flickr


A7_05101 by vanillavn, on Flickr


A7_05102 by vanillavn, on Flickr


A7_05103 by vanillavn, on Flickr


A7_05104 by vanillavn, on Flickr


A7_05105 by vanillavn, on Flickr


A7_05106 by vanillavn, on Flickr


A7_05107 by vanillavn, on Flickr


A7_05108 by vanillavn, on Flickr


A7_05109 by vanillavn, on Flickr


A7_05110 by vanillavn, on Flickr


A7_05111 by vanillavn, on Flickr


A7_05112 by vanillavn, on Flickr


A7_05113 by vanillavn, on Flickr


A7_05114 by vanillavn, on Flickr


A7_05118 by vanillavn, on Flickr
 
Hạng F
22/7/13
7.309
22.727
113
mềnh tin chỉ là con sâu làm sầu nồi canh thôi, đa số member hội bim vẫn là người đàng hoàng mà
Người đàng quàng có sự cố phải tháo bản số, và sẵn sàng pặc-ko luôn những kẻ xung quanh sự cố đó phải hok a!?
Mình chỉ thấy tội người bị nạn thoy, còn mấy a chơi Bim vẫn là người đành quàng.
 
  • Like
Reactions: Mr-migoi lI
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.011
113
Emptiness
A7_05117 by vanillavn, on Flickr

A7_05120 by vanillavn, on Flickr


A7_05121 by vanillavn, on Flickr


A7_05122 by vanillavn, on Flickr


A7_05123 by vanillavn, on Flickr


A7_05126 by vanillavn, on Flickr


A7_05128 by vanillavn, on Flickr


A7_05130 by vanillavn, on Flickr


Dừng chân tại Tam Châu Bảo Lộc


A7_05148 by vanillavn, on Flickr


A7_05149 by vanillavn, on Flickr


A7_05150 by vanillavn, on Flickr


A7_05151 by vanillavn, on Flickr


A7_05153 by vanillavn, on Flickr


A7_05154 by vanillavn, on Flickr


A7_05167 by vanillavn, on Flickr


A7_05170 by vanillavn, on Flickr


A7_05171 by vanillavn, on Flickr


A7_05174 by vanillavn, on Flickr
 
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.011
113
Emptiness
Dừng chân tại Di Linh hỗ trợ Trại Phong Di Linh với 85 gia đình bệnh nhân.


A7_05177 by vanillavn, on Flickr


A7_05178 by vanillavn, on Flickr


A7_05179 by vanillavn, on Flickr


A7_05181 by vanillavn, on Flickr


Có cả team Đà lạt xuống cùng chung tay


A7_05182 by vanillavn, on Flickr


A7_05183 by vanillavn, on Flickr


A7_05190 by vanillavn, on Flickr


A7_05194 by vanillavn, on Flickr


A7_05196 by vanillavn, on Flickr


A7_05199 by vanillavn, on Flickr


A7_05207 by vanillavn, on Flickr


A7_05212 by vanillavn, on Flickr


A7_05214 by vanillavn, on Flickr


A7_05217 by vanillavn, on Flickr


A7_05225 by vanillavn, on Flickr


A7_05231 by vanillavn, on Flickr


A7_05235 by vanillavn, on Flickr


A7_05239 by vanillavn, on Flickr


A7_05241 by vanillavn, on Flickr


A7_05246 by vanillavn, on Flickr


A7_05248 by vanillavn, on Flickr


A7_05251 by vanillavn, on Flickr


A7_05267 by vanillavn, on Flickr


A7_05273 by vanillavn, on Flickr


A7_05276 by vanillavn, on Flickr


A7_05278 by vanillavn, on Flickr


A7_05292 by vanillavn, on Flickr


A7_05315 by vanillavn, on Flickr


A7_05324 by vanillavn, on Flickr


A7_05335 by vanillavn, on Flickr


A7_05341 by vanillavn, on Flickr

Link đóng góp
https://www.otosaigon.com/threads/sinh-nhat-bmw-club-sai-gon-lan-thu-9.8891585/
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
26/9/18
33
5
8
42
Binh Thanh - Sai Gon
Sinh nhật BMW mà vẫn có Merc, Lexus, RR, thấy giống như kiểu đi tụ hội cho vui chứ không có chất riêng tư Bmw gì, thế không chất mấy.
 
Hạng D
27/6/13
2.426
1.191
113
Sinh nhật BMW mà vẫn có Merc, Lexus, RR, thấy giống như kiểu đi tụ hội cho vui chứ không có chất riêng tư Bmw gì, thế không chất mấy.

Bác muốn gì? Vui hay buồn ?
 
Tập Lái
26/9/18
33
5
8
42
Binh Thanh - Sai Gon
Bác muốn gì? Vui hay buồn ?
Anh em Bmw nhiều người còn không có thông tin để tham gia, BMW tham gia đông đủ mới vui, chứ thế này vui thế nào được khi anh em trong nhà còn không được vui, người khác hội vui hơn anh em rồi đó, bác vừa lòng chưa ?
 
Hạng D
27/6/13
2.426
1.191
113
Anh em Bmw nhiều người còn không có thông tin để tham gia, BMW tham gia đông đủ mới vui, chứ thế này vui thế nào được khi anh em trong nhà còn không được vui, người khác hội vui hơn anh em rồi đó, bác vừa lòng chưa ?

Yeah Happy New year
 
Tập Lái
19/5/19
7
0
1
47
Thấy hình ảnh các bạn đi chơi vui quá kính gửi bác chi hội trưởng cho em vào trong hội của các với