Hạng F
3/10/15
6.900
7.877
113
Có làm mất nổi mấy chỗ trầy quầng quầng do rửa xe lau xe không nhỉ