Hạng F
3/10/15
9.032
10.980
113
Có làm mất nổi mấy chỗ trầy quầng quầng do rửa xe lau xe không nhỉ