Tập Lái
2/8/12
45
47
18
40
Bác nào có kinh nghiệm độ cặp ty chống capo cho con M6, cho em xin chút kinh nghiệm với. Em đang muốn gắn nhưng chưa biết mua loại nào và gắn vào vị trí nào khi gắn có cần khoan thêm hay chế cháo gì thêm không?
Bác nào gắn rồi chia sẽ em ít kinh nghiệm nha.
Em xin cảm ơn.