Hạng B2
8/11/07
367
1
0
52
Vietnam
RE: Vài hình ảnh OTC 16/12, mời các bác vào xem và đóng góp thêm nhé

Trích đoạn: F1.vn

_________________☆☆☆
________________☆Hello,´♥`
_______________☆I Have....´♥`
______________☆Come Here´♥`
_____________☆To Wish You ´♥`
____________☆Merry Christmas´♥`
___________☆And Also, A Happy´♥`
__________☆New Year To You For´♥`
_________☆2008... I Hope The New ´♥`
________☆Year Brings You Loads Of ´♥`
_______☆Happiness And Good Health. ´♥`
_____☆I Hope You Have A Nice Day On ´♥`
____☆Christmas Day, Filled With Lots Of ´♥`
___☆Family Time.....And Of Course Eating ´♥`
__☆Lots Of Nice Foods, And Candies. I Hope´♥`
_☆That Santa Is Good To You As Well And He´♥`
.☆Brings You lots Of Presents On Christmas Day´♥`
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102luf_1_prv.gif
033102luf_1_prv.gif
033102luf_1_prv.gif
[8D]Hixhix.Sao Bác ấy lại để cây thông và lời chúc Giáng Sinh hay thế ở mục này nhỉ? Rõ phí quá. Hì. ;););)Chúc Các Bác OTC Members Giáng Sinh vui vẻ!
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
9/7/07
2.875
4
38
50
Tp.HCM
www.mobileshop.vn
RE: Vài hình ảnh OTC 16/12, mời các bác vào xem và đóng góp thêm nhé

@ Hỏa hoạn lang thang : vì em thấy có nhiều Topic quá rồi nên để vào đây gởi OTC :D:D:D