Vài thông tin về các nước ASEAN

Tập Lái
5/6/17
0
1
2
31
Em cóp nhặt được 1 vài thông tin về các nước trong khối ASEAN, thông tin cập nhật năm 2016 từ CIA factbook, chia sẻ lên đây để anh em tham khảo cho vui:

1.Việt Nam:
Diện tích: 331.210 km2
Dân số: 95.261.021
GDP: $200,5 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $6.400
Trong lịch sử từng là thuộc địa của Pháp khoảng hơn100 năm (1850-1954), Mỹ 20 năm (1954-1975). Đất nước bị tàn phá qua các cuộc chiến tranh nhiều nhất trong các nước ĐNÁ.

2.Thái lan:
Diện tích: 513.120 km2
Dân số: 68.200.824
GDP: $390,6 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $16.800
Nước duy nhất ở ĐNÁ không bị chiếm đóng bởi các cường quốc Tây Phương, từ thế kỷ 14 đến nay hưởng hòa bình…

3.Lào:
Diện tích: 236.800 km2
Dân số: 7.019.073
GDP: $13,76 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $5.700
Trong lịch sử từng là thuộc địa của Pháp khoảng 100 năm (1850-1954)

4.Myanma (tên cũ trước kia là Burma):
Diện tích: 676.578 km2
Dân số: 56.890.418
GDP: $68,28 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $6.000
Trong lịch sử từng là thuộc địa của Anh khoảng 51 năm (1886-1937)

5.Malaysia:
Diện tích: 329,847 km2
Dân số: 30,949,962
GDP: $302.7 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $27,200
Trong lịch sử từng là thuộc địa của Anh từ 1819, 1946 độc lập

6.Indonesia:
Diện tích: 1.904.569 km2
Dân số: 258.316.051
GDP: $941 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $11.700
Trong lịch sử từng là thuộc địa của Hà Lan, không rõ bao nhiêu năm ? Chắc cũng cỡ 100 năm ?

7.Campuchia:
Diện tích: 181.035 km2
Dân số: 15.957.223
GDP: $19,37 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $3.700
Trong lịch sử từng là thuộc địa của Pháp khoảng 100 năm (1850-1954)

8.Phillipins:
Diện tích: 300.000 km2
Dân số: 102.624.209
GDP: $311,7 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $7.700
Từng là thuộc địa của Tây Ban Nha từ TK16, từ 1898 là thuộc địa của Mỹ, từ 1946 độc lập và là đồng minh của Mỹ.

9.Đông timo:
Diện tích: 14.874 km2
Dân số: 1.261.072
GDP: $2,5 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $4.200
Từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha từ TK16, từ 1976 thuộc Indonesia, từ 2002 độc lập

10.Singapore:
Diện tích: 697 km2
Dân số: 5.781.728
GDP: $296,6 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $87.100
Từng là thuộc địa của Anh từ 1819, từ 1963 tách ra khỏi Malaysia thành quốc gia độc lập

11.Brunei:
Diện tích: 5.765 km2
Dân số: 436.620
GDP: $10,46 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $79.700
Từng là thuộc địa của Anh từ 1888, từ 1984 thành vương quốc độc lập.

Trong số 11 nước ASEAN thì Singapore có diện tích bé nhất, nhưng lại là nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất...hic...Thái lan là nước chưa bao giờ bị chiến tranh từ Thế kỷ 14 trở lại đây, hưởng lợi nhiều nhất từ chiến tranh Việt Nam, nhưng kinh tế vẫn chỉ làng nhàng...Việt Nam là nước chịu chiến tranh dài nhất, nhiều cuộc chiến tranh nhất, tàn khốc nhất, bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất...và kinh tế cũng làng nhàng như Philippines (kém Thái và Indonesia tý) ...Myanma từng là thuộc địa của Anh, nhưng lại nghèo nhất nhì ASEAN...:D
 
Hạng D
13/1/11
2.117
19.559
113
thành Phiên An - Gia Định
Xác nhận
confirm
Em cóp nhặt được 1 vài thông tin về các nước trong khối ASEAN, thông tin cập nhật năm 2016 từ CIA factbook, chia sẻ lên đây để anh em tham khảo cho vui:

1.Việt Nam:
Diện tích: 331.210 km2
Dân số: 95.261.021
GDP: $200,5 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $6.400
Trong lịch sử từng là thuộc địa của Pháp khoảng hơn100 năm (1850-1954), Mỹ 20 năm (1954-1975). Đất nước bị tàn phá qua các cuộc chiến tranh nhiều nhất trong các nước ĐNÁ.

2.Thái lan:
Diện tích: 513.120 km2
Dân số: 68.200.824
GDP: $390,6 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $16.800
Nước duy nhất ở ĐNÁ không bị chiếm đóng bởi các cường quốc Tây Phương, từ thế kỷ 14 đến nay hưởng hòa bình…

3.Lào:
Diện tích: 236.800 km2
Dân số: 7.019.073
GDP: $13,76 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $5.700
Trong lịch sử từng là thuộc địa của Pháp khoảng 100 năm (1850-1954)

4.Myanma (tên cũ trước kia là Burma):
Diện tích: 676.578 km2
Dân số: 56.890.418
GDP: $68,28 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $6.000
Trong lịch sử từng là thuộc địa của Anh khoảng 51 năm (1886-1937)

5.Malaysia:
Diện tích: 329,847 km2
Dân số: 30,949,962
GDP: $302.7 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $27,200
Trong lịch sử từng là thuộc địa của Anh từ 1819, 1946 độc lập

6.Indonesia:
Diện tích: 1.904.569 km2
Dân số: 258.316.051
GDP: $941 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $11.700
Trong lịch sử từng là thuộc địa của Hà Lan, không rõ bao nhiêu năm ? Chắc cũng cỡ 100 năm ?

7.Campuchia:
Diện tích: 181.035 km2
Dân số: 15.957.223
GDP: $19,37 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $3.700
Trong lịch sử từng là thuộc địa của Pháp khoảng 100 năm (1850-1954)

8.Phillipins:
Diện tích: 300.000 km2
Dân số: 102.624.209
GDP: $311,7 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $7.700
Từng là thuộc địa của Tây Ban Nha từ TK16, từ 1898 là thuộc địa của Mỹ, từ 1946 độc lập và là đồng minh của Mỹ.

9.Đông timo:
Diện tích: 14.874 km2
Dân số: 1.261.072
GDP: $2,5 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $4.200
Từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha từ TK16, từ 1976 thuộc Indonesia, từ 2002 độc lập

10.Singapore:
Diện tích: 697 km2
Dân số: 5.781.728
GDP: $296,6 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $87.100
Từng là thuộc địa của Anh từ 1819, từ 1963 tách ra khỏi Malaysia thành quốc gia độc lập

11.Brunei:
Diện tích: 5.765 km2
Dân số: 436.620
GDP: $10,46 tỷ
GDP/capita (PPP-quy ra sức mua ngang giá): $79.700
Từng là thuộc địa của Anh từ 1888, từ 1984 thành vương quốc độc lập.

Trong số 11 nước ASEAN thì Singapore có diện tích bé nhất, nhưng lại là nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất...hic...Thái lan là nước chưa bao giờ bị chiến tranh từ Thế kỷ 14 trở lại đây, hưởng lợi nhiều nhất từ chiến tranh Việt Nam, nhưng kinh tế vẫn chỉ làng nhàng...Việt Nam là nước chịu chiến tranh dài nhất, nhiều cuộc chiến tranh nhất, tàn khốc nhất, bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất...và kinh tế cũng làng nhàng như Philippines (kém Thái và Indonesia tý) ...Myanma từng là thuộc địa của Anh, nhưng lại nghèo nhất nhì ASEAN...:D
Trong lịch sử từng là thuộc địa của Pháp khoảng hơn100 năm (1850-1954), Mỹ 20 năm (1954-1975). Đất nước bị tàn phá qua các cuộc chiến tranh nhiều nhất trong các nước ĐNÁ.

CIA sao lại nói như vại (VN là thuộc địa của Mỹ trong 20 năm) ?
 
Tập Lái
5/6/17
0
1
2
31
Đấy là quan điểm cá nhân của em dựa trên những điều đã được biết...Còn thông tin nguyên văn từ trong CIA factbook về Việt nam thì nó như này ( các bác có thể tham khảo tại trang: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html):
The conquest of Vietnam by France began in 1858 and was completed by 1884. It became part of French Indochina in 1887. Vietnam declared independence after World War II, but France continued to rule until its 1954 defeat by communist forces under Ho Chi MINH. Under the Geneva Accords of 1954, Vietnam was divided into the communist North and anti-communist South. US economic and military aid to South Vietnam grew through the 1960s in an attempt to bolster the government, but US armed forces were withdrawn following a cease-fire agreement in 1973. Two years later, North Vietnamese forces overran the South reuniting the country under communist rule. Despite the return of peace, for over a decade the country experienced little economic growth because of conservative leadership policies, the persecution and mass exodus of individuals - many of them successful South Vietnamese merchants - and growing international isolation. However, since the enactment of Vietnam's "doi moi" (renovation) policy in 1986, Vietnamese authorities have committed to increased economic liberalization and enacted structural reforms needed to modernize the economy and to produce more competitive, export-driven industries. The communist leaders maintain tight control on political expression but have demonstrated some modest steps toward better protection of human rights. The country continues to experience small-scale protests, the vast majority connected to either land-use issues, calls for increased political space, or the lack of equitable mechanisms for resolving disputes. The small-scale protests in the urban areas are often organized by human rights activists, but many occur in rural areas and involve various ethnic minorities such as the Montagnards of the Central Highlands, Hmong in the Northwest Highlands, and the Khmer Krom in the southern delta region.
 

Giới thiệu

  • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
    Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
    Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
    ĐT: 028 7307 6667

Facebook