OSS
Thành viên BQT
Super Moderators
28/11/09
1.237
2.865
113
Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn nạn nhân và người nhà hoàn thiện các thủ tục để nhận hỗ trợ nhân đạo từ quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Vai trò của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong hỗ trợ nhân đạo là gì?

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Lê Văn Liễn.

Ngày 23/11, gia đình nạn nhân Lê Văn Liễn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ nhận số tiền 45 triệu đồng từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, hoạt động nằm trong chương trình chi hỗ trợ nhân đạo của Quỹ tại địa bàn tỉnh. Anh Liễn là nạn nhân của vụ tai nạn do một lái xe điều khiển phương tiện không đi đúng quy tắc giao thông, sử dụng rượu bia, không có giấy phép lái xe và không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

Sự mất mát của gia đình không thể kể xiết, và việc Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới chi hỗ trợ nhân đạo cho người nhà anh Liễn có nhiều ý nghĩa an sinh xã hội, giúp gia đình bớt gánh nặng trước mắt.

Để có thể thực hiện được nhiều hành động ý nghĩa như vậy, không thể không kể đến vai trò của doanh nghiệp bảo hiểm. Là đơn vị cung cấp Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm có vai trò lớn trong việc hỗ trợ, hướng dẫn gia đình các nạn nhân (để hướng dẫn về chế độ…) bị tai nạn giao thông thuộc trường hợp được hỗ trợ nhân đạo với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. Khi có những trường hợp nạn nhân thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ nhân đạo, doanh nghiệp bảo hiểm cần hướng dẫn cho nạn nhân về thủ tục cũng như các bước tiến hành hoàn thiện thủ tục.

Vai trò của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong hỗ trợ nhân đạo là gì?


Tại từng địa phương cụ thể, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới sẽ uỷ quyền cho doanh nghiệp bảo hiểm đóng trên địa bàn nhằm hỗ trợ cho nạn nhân tốt nhất.

Cụ thể, Trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm được ủy quyền như sau:

Giải quyết chi hỗ trợ nhân đạo đúng đối tượng, đúng số tiền, đúng hồ sơ chứng từ, trình tự thủ tục đã quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP về Quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân bị tai nạn do xe cơ giới gây ra.

Doanh nghiệp bảo hiểm được ủy quyền tiến hành trao tiền hỗ trợ nhân đạo cho người nhận tiền hỗ trợ nhân đạo tại trụ sở Ủy ban Nhân dân (UBND) xã phường nơi họ cư trú và có sự chứng kiến của đại diện UBND xã phường nói trên (có ảnh ghi lại sự kiện trao tiền hỗ trợ nhân đạo).

Sau khi trao tiền hỗ trợ nhân đạo đại diện Doanh nghiệp bảo hiểm đề nghị người tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo ký tên vào Biên nhận tiền và xin xác nhận của UBND xã phường hoặc bệnh viện nơi người bị thiệt hại đang điều trị (mẫu số 04).

Doanh nghiệp bảo hiểm được ủy quyền lưu trữ hồ sơ Hỗ trợ nhân đạo (bản sao) và gửi hồ sơ Hỗ trợ nhân đạo (bản chính) kèm Biên nhận tiền về Quỹ bảo hiểm xe cơ giới để được thanh toán số tiền đã chi hỗ trợ nhân đạo mà Doanh nghiệp bảo hiểm đã chi hộ cho Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Đối với hoạt động uỷ quyền, có 2 hình thức uỷ quyền cho doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo thay Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.

- Ủy quyền đương nhiên: Các doanh nghiệp bảo hiểm từ chối bồi thường Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới vì lý do loại trừ bảo hiểm đương nhiên được Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ủy quyền thay mặt Quỹ chi hỗ trợ nhân đạo theo quy định tại Nghị định điểm b khoản 3, Điều 12 Nghị định 67/NĐ-CP.

- Ủy quyền theo văn bản: Trong trường hợp hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo đã được phê duyệt, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có thể gửi công văn ủy quyền cho Doanh nghiệp bảo hiểm địa phương, nơi gia đình người bị thiệt hại sinh sống, để thay mặt Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trao tiền hỗ trợ nhân đạo.

Ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ được uỷ quyền liên quan đến Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và hỗ trợ nhân đạo, doanh nghiệp bảo hiểm cũng có thể tiến hành các quy trình, thủ tục hoàn trả tạm ứng bồi thường trong trường hợp vụ tai nạn xảy ra với Quỹ này.

Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường theo quy định tại điểm b khoản 3, Điều 12 Nghị định 67/NĐ-CP. Trường hợp từ chối hoàn trả, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có văn bản giải thích rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường của Doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập 1 bộ hồ sơ đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Hồ sơ đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường bao gồm các tài liệu sau:

- Bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu quy định tại Điều 4 Quy trình này (không cần đơn đề nghị hỗ trợ nhân đạo theo mẫu tại Phụ lục 1).

- Đơn đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường do doanh nghiệp bảo hiểm ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quy trình này.

- Bản gốc hoặc bản sao công chứng văn bản giải quyết bồi thường bảo hiểm hoặc từ chối giải quyết bồi thường bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Bảng kê chi tiết các vụ tai nạn và số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Hotline: 0948.485.285.