Hạng F
29/10/16
6.624
7.730
113
Pháp
Nếu thử ngược lại là, trước khi đề (để P), đạp thắng, để công tắc (1) xem có kêu ? sau đó đề (2) và nhả ra vẩn giử thắng có kêu hay không ... thì sẽ suy luận ra ngay