Hạng F
6/9/18
6.402
11.657
113
34
Dòng này càng chạy càng lời, nể thật sự.
Chiếc trong bài viết bên dưới rao 585tr vào tháng 9/2020. Sau đúng 2 năm sau, tháng 9/2022, em nó đã tăng lên 650tr :)
Chiếc này là xe cọp
Xe kia là xe báo a ơi
Khác nhau mờ
 
Hạng D
24/4/17
1.322
1.014
138
32
Venza thì đi bao sướng, lo mỗi xăng cộ...