Hạng D
20/10/17
1.005
91
48
36
Em thu qua phone mời các anh nghe chơi và cảm nhận.
Cảm ơn.
-----------------------------------------------
Xem xe khác tại đây: Loa Oto Hieu
Chuyên loa ampli hàng bãi tháo xe sang
Độ âm thanh xe chuyên nghiệp.
☎ - 0977360086 Hiếu