Hạng D
13/8/07
1.507
2.125
113
không biết chiếc bim đen kế bên làm tới đâu rồi, chứ chiếc bim làm gần xong mà chiếc lexus trắng mới xịt tè lè trong khi bim k che thì hihihihi. hóng @kombat vào còm