Hạng B2
5/9/18
163
225
43
Vinasun 7 chổ là chạy con nào? Innova thì biết. Gọi là xe 7c đúng nghĩa thì chỉ có xe Van hay còn gọi là MP, thứ 2 là bọn Suv Fullsize.
Còn đám giả cầy nào là 5+2, nào là Small MP thì chán lắm.
Mình nhớ đâu book Grab mấy lần, vào App đã chọn cái xe to nhất...ý muốn book con Innova nhưng lần nào cũng gặp Xpander.
Vì App ko thể hiện loại xe muốn chọn.
Xem ra con Xpander này chạy DV nhiều nhất
7 chỗ theo cách hiểu của e thì kiểu như fortuner, innova. E muốn di xe dạng vậy thì chỉ gọi hoặc đặt qua app của vinasun thôi. Còn grab thì e toàn gặp kiểu như xpander vậy.