Hạng C
5/1/07
973
387
63
53
Ngon quá, nhập nguyên con, rộng rãi hơn, nội thất nhìn chảy nước luôn, ngoại thất khỏi chê, nếu chưa có xe là bụp em này rồi hic. Đang đi con Santafe chẳng lẻ bán hic!