Hạng B2
12/12/20
122
116
43
32
Vậy là chuyển pin từ LiFePo4 sang NCM phải không các bác, em thì nghĩ mãi chẳng ra được lý do gì mà giảm khối lượng pin lại tăng được dung lượng ngoài cách chuyển loại pin cả