Hạng F
4/1/08
8.297
111.378
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Đảng và cp VN cũng thu thuế tốt, mà sao ngành xe VN chưa phát triển vậy lão?
Ơ, phải nói là ngành ô tô VN phát triển vượt trội mới đúng chứ.
Giờ đây VN đã tự hào từ 1 nước chỉ biết nhập khẩu xe cắt bớt option vươn lên mạnh mẽ thành 1 quốc gia hàng đầu xuất khẩu nhưng chiếc xe siêu hiện đại cho nhân dân Mỹ.