Hạng D
9/5/16
1.165
3.467
113
123
Nghe VinAI mà nức lòng, không như cái điện thoại, chữ VN, ruột y xì phọc Tàu.
 
Tập Lái
24/8/19
30
16
3
34
Nhờ bạn gửi link chính thức công bố giải 6 của VinAI từ NIST giúp mình. Tìm thấy toàn tin tiếng Việt. Mình tìm không được
Thanks
tôi cũng đọc tin tiếng việt thôi, chứ có phải dân kỹ thuật trong nghề đâu mà biết nó đăng ở đâu