Hạng F
3/10/15
7.189
8.271
113
Xe này là xe Vượng đòi đổi từ LX570 qua nè. Nên giá chắc có khi cũng gần LX570!
 
Hạng D
6/5/04
2.772
1.848
113
Vietnam
Chắc ông nào Kém thì nó cho nghỉ thôi, để có được Công nhân thạo ngề trong ngành oto không đơn giản, chả ông chủ nào dại mà sa thải CN có tay nghề, kế cả đang gặp covid.

Tuyển người khó lắm bác. Còn thành phần xin việc kiếm sống thì nhiều, lại không đáp ứng được việc.