Hạng D
1/4/15
1.158
2.160
113
Ko rơi mà dư nhịp “3” kìa bác
3+4=7 cùng phân khúc vf7, vin chia phân khúc rất dễ hiểu, trong mỗi pk có thể thêm biến thể bằng phép cộng để con nít cũng hiểu, hoặc do 34 ra đầu tiên nên cách đặt tên chưa chuẩn.
Theo danh mục này thì khả năng còn thiếu nhịp vf4
Vf1 - xe đạp điện
Vf2 - xe máy điện
Theo thiết kế thì thấy vf7 có vẻ đẹp nhất trong các dòng.
 
  • Like
Reactions: Tony_Do1977
Hạng D
11/11/16
1.143
1.003
143
46
chờ VF69

tương lai xanh, nhưng điện có xanh không đã. thấy xài điện than và thuỷ điện là hết xanh rồi
Cái này phải chất vấn ông thần đèn EVN nha bác, VIN mà được làm thần đèn thì EVN mãi đi xa
 
Hạng D
11/11/16
1.143
1.003
143
46
3+4=7 cùng phân khúc vf7, vin chia phân khúc rất dễ hiểu, trong mỗi pk có thể thêm biến thể bằng phép cộng để con nít cũng hiểu, hoặc do 34 ra đầu tiên nên cách đặt tên chưa chuẩn.
Theo danh mục này thì khả năng còn thiếu nhịp vf4
Vf1 - xe đạp điện
Vf2 - xe máy điện
Theo thiết kế thì thấy vf7 có vẻ đẹp nhất trong các dòng.
VF4 cửa tử, kakaka
Giống như Mazda CX3, CX5
 
Hạng B2
27/3/23
117
81
28
chờ VF69

tương lai xanh, nhưng điện có xanh không đã. thấy xài điện than và thuỷ điện là hết xanh rồi
Ông khéo lo, người ta thay từ từ, chứ ở đâu ra đòi xanh hết ngay được, chặng đường net zero đến 2050 thì nhà nước cũng tính hết rồi. Giờ trước mắt cứ nơi đô thị, tập trung đông dân cư, phương tiện giảm dần khí thải là tốt lắm rồi
 
Hạng D
3/3/16
1.352
2.406
113
39
Ông khéo lo, người ta thay từ từ, chứ ở đâu ra đòi xanh hết ngay được, chặng đường net zero đến 2050 thì nhà nước cũng tính hết rồi. Giờ trước mắt cứ nơi đô thị, tập trung đông dân cư, phương tiện giảm dần khí thải là tốt lắm rồi
Nobita 2020 mượn cổ máy thời gian của Doraemon lên 2050 thấy vậy à?