Tập Lái
29/8/23
28
0
1
33
Anti kiểu này chắc sớm muộn bị bệnh trầm cảm. Xin lỗi, chứ tôi ủng hộ chứ ko phải fan VF, còn b chỉ là kẻ anti điên loạn, cứ để thời gian trả lời, đến lúc đó chắc cay quá lại sinh bệnh thôi, bye kẻ bệnh hoạn
Đã đi bưng bô bợ đít cho chủ thế chủ đã cho khúc xương nào chưa. Hay là vin no có thú vui đi bưng bô bợ đít cho chủ, nghiện được chủ cho khúc xương.