Hạng C
21/10/19
554
443
63
42
Không thấy bảo vệ, chắc chưng bày dài ngày, dân xem đông nên rào lại phải rồi, ko dân chui vào chui ra xong triển lãm ghế nó đen thui toàn đồ ăn, tả, sữa, có khi có cả cánh,… còn nhìn, sờ, chộp dc tất mà, các bác khó khăn quá, ít ra cũng mới lên sàn nát đát tỷ usd, dân vịt nên ủng hộ hàng vịt đi, hổng lẽ chờ hàng tàu.
Uh, VF lên sàn nát đát chuẩn bị vốn hóa nát bét giờ.....