Anh chị đầu tư lâu dài hay lướt ván Vinhomes Grand Park quận 9


  • Total voters
    157
Hạng D
4/5/15
3.796
13.262
113
Bởi, nhiều anh nhiều chị tầm nhìn dự phóng ngắn quá. Quyên cái q9 biết bao nhiêu là doanh nghiệp, văn phòng, công ty đang hoạt động. Lấy 1 mảng nhỏ của bank thôi, biết bao nhiêu phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn.

Nói chung, hiện tại vài chục ngàn con người đang sống ở đó, nhưng nhiều người vẫn ko chấp nhận thực tế nơi đây là tinh hoa hội tụ, đủ mọi tầng lớp, đủ mọi thế hệ, đủ loại ngành nghề. Đó là sự đa dạng mà VGP đang có.

Chứ phản ánh ko đúng thực tế, nói sai sự thật, nó chỉ cho người ta thấy sự cay cú của mình mà thôi.
 
Hạng D
19/7/20
2.262
1.317
113
Ho Chi Minh
Bởi, nhiều anh nhiều chị tầm nhìn dự phóng ngắn quá. Quyên cái q9 biết bao nhiêu là doanh nghiệp, văn phòng, công ty đang hoạt động. Lấy 1 mảng nhỏ của bank thôi, biết bao nhiêu phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn.

Nói chung, hiện tại vài chục ngàn con người đang sống ở đó, nhưng nhiều người vẫn ko chấp nhận thực tế nơi đây là tinh hoa hội tụ, đủ mọi tầng lớp, đủ mọi thế hệ, đủ loại ngành nghề. Đó là sự đa dạng mà VGP đang có.

Chứ phản ánh ko đúng thực tế, nói sai sự thật, nó chỉ cho người ta thấy sự cay cú của mình mà thôi.
Cu de may anh ấy sân si ga to thỗi ống đu đủ di anh hhhh
 
  • Haha
Reactions: emiuoto