Thảo Luận Vitara mới

Tập Lái
7/11/04
9
0
0
42
Hà Nội
Xuất hiện Vitara mới tại Hà Nội V6.
 
Hạng B2
1/10/04
109
4
0
RE: Vitara mới

Xe nhập hay xe do liên doanh lắp hả bác. Bác cung cấp thông tin thêm để anh em tham khảo.