Hạng D
4/2/08
4.568
6.436
113
TPHCM
năm nay coi bộ VMS không hấp dẫn, xe mới không nhiều, OS cũng chả lên mấy bài, mẫu thì thua mọi năm
 
Tập Lái
30/8/18
11
16
3
29
theo quan điểm cá nhân của em dàn mẫu VMS 2014 2015 là ổn nhất, kế đến VIMS 2016
VIMS 2017 và VMS 2018 nhìn không có cảm xúc, cả mẫu và nội dung chương trình, dàn cũ giờ lập gia đình hoặc sinh viên ra trường nên có hướng đi riêng khác