Hạng C
26/3/13
918
681
93
45
HMG
Hạng D
14/8/12
2.198
525
83
TP.HCM
Không biết khi nào CSGT VN đạt đến trình độ của bác Mẽo này? Ở VN thì cố bới bèo ra bọ, vạch lá tìm sâu mongsao được phạt tại chỗ để kiếm ăn.
 
Hạng D
11/12/10
3.013
7.767
113
Ông "police" này là điển hình cho "stupid police" ở xứ xở "giaỹ chết"!
Chả biết "làm kinh tế!" là gì!
bash.gif

Nghỉ hưu sau 22 năm là việc là phải! :mad:

 
Hạng C
5/7/13
574
15
18
Lương xứ người ta cao nên cho con học hành tới nơi,tới chốn,còn xứ ta nghèo lương thấp nên hể ra đường thì phải kiếm bánh mì thôi,trừ CSGT có học thức cao,đương nhiên tụi nó là con nhà giàu rồi?
 
Hạng C
23/5/12
673
845
93
Cũng theo Mike, nhiều viên cảnh sát khác phạt những lỗi như biển số hết hạn đăng ký, không có bảo hiểm hay giấy tờ... Nhưng đối với ông chỉ tập trung vào những lỗi mà ông cho là có thể gây ra tai nạn.